Anoniminė

Socialinių išmokų skyriaus išmokų skyrimo poskyrio vyriausiasis (-ioji) specialistas (-ė)

gautas prieš 9 dienas
PareigosSkaitykite pasiūlymą
ĮmonėAnoniminė
MiestasVilnius
Pasiūlymas
Apie darbą
Pagrindinės vykdomos funkcijos:
pagal kompetenciją konsultuoja ir informuoja į Skyrių besikreipiančius asmenis;
priima prašymus pažymoms, reikalingoms išmokoms skirti dėl socialinės apsaugos sistemų, ar kitus Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius išmokų teikimą, gauti;
pagal nustatytą tvarką nagrinėja gautus asmenų prašymus;
inicijuoja asmenų buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
rengia pažymas apie asmens (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo, geriamojo ir (ar) karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, asmenims (bendrai gyvenantiems asmenims) nustatytą teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas;
rengia tikslinių kompensacijų išmokų gavėjų bylas persiuntimui į kitas Lietuvos Respublikos savivaldybes, inicijuoja šios išmokos gavėjų bylų atsiuntimą iš kitų savivaldybių;
tikrina Socialinės paramos informacinės sistemos valdytojo pateiktą informaciją apie išmokų gavėjų pajamas, inicijuoja reikiamų sprendimų priėmimą;
atlieka neišmokėtų išmokų apskaitą.

Mūsų reikalavimai
turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties socialinės apsaugos srityje;
ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti anglų kalbą;
būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais išmokų teikimą;
būti susipažinusiam su Poskyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymu, vietos savivalda bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

Mes siūlome
patyrusių kolegų ir ugdančių vadovų pagalbą;
kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
papildomas motyvacines priemones skirtas tik mūsų darbuotojams.

Nurodymai
Apie Radau.lt | Mūsų tikslas | Įmonėms | Siūlo darbą | Kontaktai Darbo kodeksas

Įmonės siūlo darbą šiuose miestuose:

» Darbas Vilniuje     » Darbas Kaune     » Darbas Klaipėdoje     » Darbas Šiauliuose
» Darbas Alytuje     » Darbas Utenoje     » Darbas Palangoje     » Darbas užsienyje

Negyvenate nei viename iš šių miestų? Spauskite čia ir sužinokite kas siūlo darbą Jūsų mieste.