Anoniminė

Aptarnavimo skyriaus ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

gautas 2019 Aug 12
Pasibaigė pasiūlymo galiojimo laikas arba pasiūlymas buvo panaikintas!
PareigosSkaitykite pasiūlymą
ĮmonėAnoniminė
MiestasVilnius
Pasiūlymas
Apie darbą
Pareigybės paskirtis – vykdyti statinių priežiūros ir administravimo funkcijas.
Funkcijos:
rengti projektavimo užduotis statinių ir inžinerinių komunikacijų kapitalinio remonto, rekonstrukcijos, naujos statybos techniniams projektams parengti;
rengti pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas statinių ir inžinerinių komunikacijų griovimo, paprastojo ir kapitalinio remontų, rekonstrukcijos, naujos statybos darbams, aprašams, techniniams projektams nupirkti, įvairiose statinių atnaujinimo programose dalyvauti;
rengti pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas statinių ir inžinerinių komunikacijų remonto ir statybos techninei priežiūrai, projekto vykdymo priežiūrai, projektų ekspertizėms nupirkti;
dalyvauti rengiant darbų, paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis;
atstovauti užsakovui rengiant aprašus, techninius projektus, pasirašo atliktų darbų aktus;
rengti pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas statinių atlikti statinių ir inžinerinių komunikacijų technines apžiūras, pildo statinių techninės priežiūros žurnalus arba inicijuoja ir organizuoja šios paslaugos pirkimą;
administruoti sutartis, susijusias su statinių ir inžinerinių komunikacijų priežiūra bei remontu;
rengti struktūrinių padalinių užimamų patalpų analizę;
deklaruoti elektros energijos, vandens ir šilumos energijos tvarkyti duomenis Valstybės turto informacinė paieškos sistemoje;
tvarkyti nekilnojamojo turto dokumentaciją, atlieka veiksmus perduodant, priimant nekilnojamąjį turtą;
atsakyti už statinių atitiktį gaisrinės saugos reikalavimams, esant trūkumams, praneša tiesioginiam vadovui;
atsakyti už tinkamą įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimą;
atlikti mažos vertės pirkimus;
tvarkyti priskirto turto duomenis atsakingo asmens modulyje;
vykdyti kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriui keliami tikslai.

Mūsų reikalavimai
turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį (technologijos mokslų studijų ar socialinių mokslų studijų srities) išsilavinimą;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, techninius reglamentus, taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių ir inžinerinių komunikacijų, naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remontų darbus, nekilnojamojo turto valdymą, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo tvarką;
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Mes siūlome
Mokymus, kurių metu supažindinsime Tave su Policijos sistema ir suteiksime sėkmingam darbui būtinas žinias ir įgūdžius;
Visada laiku mokamą atlyginimą, priedus už pasiektus rezultatus;
Darbo užmokestis: vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (priklauso nuo darbo patirties bei stažo).

NurodymaiSusisiekite [email protected]
Apie Radau.lt | Mūsų tikslas | Įmonėms | Siūlo darbą | Kontaktai Darbo kodeksas

Įmonės siūlo darbą šiuose miestuose:

» Darbas Vilniuje     » Darbas Kaune     » Darbas Klaipėdoje     » Darbas Šiauliuose
» Darbas Alytuje     » Darbas Utenoje     » Darbas Palangoje     » Darbas užsienyje

Negyvenate nei viename iš šių miestų? Spauskite čia ir sužinokite kas siūlo darbą Jūsų mieste.